Plan dnia

Nasze przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 17.00

Zaproponowany poniżej rozkład zajęć jest modyfikowany m.in. w zależności od pory roku, wieku dzieci czy imprez okolicznościowych.

7:00-9:00

powitanie dzieci, zabawy dowolne, gimnastyka poranna
9:00 śniadanie
9:30 zajęcia dydaktyczno - wychowawcze
10:00

zajęcia edukacyjne:
* zajęcia sportowe - ogólnorozwojowe
* język angielski
* zajęcia taneczne z elementami muzykoterapii
* zajęcia literackie z elementami bajkoterapii
* zajęcia rytmiczne
* zajęcia plastyczne i arteterapia
* język hiszpański
* w literkowie (wczesna nauka czytania)
* zajęcia metodą Marii Montessori
* terapia ręki
* zajęcia ekologiczno - przyrodnicze
* gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
* grafomotoryka
* religia

11:30 II śniadanie
12:00 zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, odpoczynek, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy swobodne
13:30 obiad dwudaniowy
14:00 grupowe i indywidualne formy pracy z dziećmi: aktywność własna dzieci, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

15:00-17:00

dowolne zabawy wg zainteresowań i potrzeb dzieci,
gry i zabawy ruchowe w naszym przedszkolnym ogrodzie i placu zabaw
16:00 podwieczorek

Godzinowy rozkład zajęć poszczególnych grup dostępny po zalogowaniu w Kąciku rodzica

 

Wszystkie prawa zastrzeżone - Przedszkole Edukacyjno-Sportowe ZWINNE SZKRABY w Kiełczewie-Kościanie