Kadra

dr Marek Kruk

Dyrektor

* Starszy wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych i w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

* Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - kierunek wychowanie fizyczne

* Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Podyplomowe Studia MBA - Zarządzanie Szkołą Wyższą

* Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą

* Instruktor Pierwszej Pomocy Przydmedycznej - Emergency First Response

*Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Instruktor narciarstwa

*Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Instruktor piłki nożnej

* Polska Federacja Nordic Walking - Instruktor nordic walking

* "Wpływ naturalnego odżywiania na rozwój i zdrowie dziecka przedszkolnego" - Konferencja dla dyrektorów przedszkoli - Zdrowy Przedszkolak. Poznań

* Seminarium metodyczne - "Dokąd zmierzamy w wychowaniu przedszkolnym - w poszukiwaniu wartości w edukacji małego dziecka w XXI wieku". Poznań

* Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Kurs przygotowawczy do pracy wychowawczo – opiekuńczej

* Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - kurs doskonalący umiejętności organizacji i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych

* Certyfikat udziału w Międzynarodowym Sejmiku Klubów Olimpijczyka i Szkół im. Polskich Olimpijczyków - "Sport przykładem - olimpijczyk wzorem"

* Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe - ratownik wodny

* Konferencja AKADEMII MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA  „Sport rzeźbi  umysł, serce i ciało – sportowa edukacja najmłodszych”  Pleszew 6-7 czerwiec 2011 . WYSTĄPIENIE  – „ZWINNE SZKRABY – czyli czym skorupka za młodu nasiąknie…”

*  "Budowanie marki placówki edukacyjnej" - Konferencja dla dyrektorów placówek edukacyjnych. Wrocław

mgr Beata Kańduła-Kruk

Dyrektor ds. dydaktycznych, Nauczyciel

* Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany

* Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk Pedagogicznych w Warszawie - Studia Podyplomowe kierunek: Terapia pedagogiczna. System Marii Montessori

* Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk Pedagogicznych w Warszawie kierunek: pedagogika specjalna

* Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierunek Edukacja elementarna z terapią

* Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu kierunek Socjologia kultury

* Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu kierunek terapia zajęciowa

* Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, "Zarządzanie oświatą"

* Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, kurs: „Nowoczesne Przedszkole”

* Kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, Polskie Stowarzyszenie Marii Montessori w Łodzi

* Warsztaty szkoleniowe - "Folkowa zabawa - integracyjne formy polskich tańców ludowych" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Szkolenie: "Muzyka, ruch, taniec w edukacji elementarnej"

* Warsztaty metodyczne z zakresu wychowania kosmicznego metodą Marii Montessori

* Szkolenie "Klucz do uczenia się", Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Zawodowej "Kadry dla Europy"

* Konferencja naukowa "Dziecko i teatr w przestrzeni kultury", Centrum Sztuki Dziecka

* Warsztaty artystyczne - Spotkania z mistrzami wyobraźni, doskonalące umiejętności pracy twórczej z dziećmi w dziedzinie teatru

* Warsztat :”Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym” Pracownia Badań i Rozwoju Umiejętności Społecznych „Solidus”.

* Warsztaty "Metody pamięciowe w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Szkolenie "Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań od najmłodszych lat" MAC EDUKACJA

* Warsztaty "Tańczące stopy - ćwiczymy zdrowo na wesoło"- tańce i zabawy kształtujące prawidłową postawę i przeciwdziałające wadom stóp u dzieci - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Konferencja metodyczna - Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej w kontekście zmian w systemie edukacji.

* Warsztaty "ADHD a nadpobudliwość psychoruchowa - algorytm postępowania w grupie przedszkolnej"

* Warsztaty artystyczne "Spotkania z mistrzami wyobraźni" Centrum Kultury Zamek, Poznań.

* Warsztaty metodyczne "Tańczyć każdy może" integracyjne formy wybranych tańców towarzyskich, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Obserwuję, pytam, badam - za przyrodą wprost przepadam!" Edukacja przyrodnicza w szkole i przedszkolu, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Kurs "Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu”.

* Warsztaty metodyczne "Jak współpracować z rodzicami w przedszkolu i szkole" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Udział w przeprowadzeniu ogólnopolskich badań dotyczących ustalenia "Jak dzieci w wieku przedszkolnym nazywają kolory?" Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Katedra Pedagogiki Ogólnej, Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej w Warszawie

*  "Budowanie marki placówki edukacyjnej" - Konferencja dla dyrektorów placówek edukacyjnych. Wrocław

* "Wpływ naturalnego odżywiania na rozwój i zdrowie dziecka przedszkolnego" - Konferencja dla dyrektorów przedszkoli - Zdrowy Przedszkolak. Poznań

* Seminarium metodyczne - "Dokąd zmierzamy w wychowaniu przedszkolnym - w poszukiwaniu wartości w edukacji małego dziecka w XXI wieku". Poznań

* Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w najbardziej renomowanych prywatnych przedszkolach w Poznaniu

mgr Justyna Wolna

z-ca dyrektora, Nauczyciel

* Stopien awansu zawodowego - nauczyciel mianowany

* Uniwersytet Zielonogorski Pedagogika w zakresie zintegorwanej edukacji wczenoszkolnej i przedszkolnej

* Uniwersytet im. A. Mickiewicza Pedagogika w zakresie edukacji elementarnej z terapią

* Kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, Polskie Stowarzyszenie Marii Montessori w Łodzi

* Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, "Zarządzanie oświatą"

* Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, kurs: „Nowoczesne Przedszkole”

* "Warsztaty artystyczne - Spotkania z mistrzami wyobraźni, doskonalące umiejętności pracy twórczej z dziećmi w dziedzinie teatru" Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

* Szkolenie - "Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o ADHD" Instytut Kształcenia Nauczycieli

* "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych" - Ośrodek Rozwoju Edukacji Educator

* Warsztaty metodyczne "Obserwuję, pytam, badam - za przyrodą wprost przepadam! Edukacja przyrodnicza w szkole i przedszkolu" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Tańczyć każdy może integracyjne formy wybranych tańców towarzyskich" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* "Metody pamięciowe w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty "Tańczące stopy - ćwiczymy zdrowo na wesoło" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* "Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu"- Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli - Poznań

* "Zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego i spolecznego u dzieci i mlodzieży- objawy, przyczyny, formy pomocy"- Instytu Kształcenia Nauczycieli Progres

* "Podstawy teoretyczne biblioterapii"- Instytut Kształcenia Nauczycieli Progres

* Szkolenie "Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań od najmłodszych lat" MAC EDUKACJA

* Warsztaty "ADHD a nadpobudliwosć psychoruchowa- algorytm postępowania w grupie przedszkolnej" Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edukator

* Warsztaty metodyczne "Jak współpracować z rodzicami w przedszkolu i szkole" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Taneczne doznania łączące pokolenia. Cz. II" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Szkolenie – „Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga” INSTYTUT KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI „PROGRES” Kraków.

* Szkolenie – „Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu i szkole podstawowej” INSTYTUT KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI „PROGRES” Kraków.

* Udział w przeprowadzeniu ogólnopolskich badań dotyczących ustalenia "Jak dzieci w wieku przedszkolnym nazywają kolory?" Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Katedra Pedagogiki Ogólnej, Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej w Warszawie

* Kurs - Zabawy budujące współpracę w grupie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kraków

* Szkolenie – „Wprowadzenie do glottodydaktykij” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

* Kurs - "Terapia ręki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym" Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.”

* Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w najbardziej renomowanych prywatnych przedszkolach w Poznaniu

mgr Joanna Szumska

Nauczyciel

* Stopien awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy

* Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii kierunek: filologia rosyjska

* Studia Podyplomowe WSNHiD kierunek: Wychowanie przedszkolne

* Kurs przygotowawczy do pracy wychowawczo – opiekuńczej

* Konferencja naukowa "Dziecko i teatr w przestrzeni kultury", Centrum Sztuki Dziecka

* Szkolenie "Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań od najmłodszych lat" MAC EDUKACJA

* Warsztaty metodyczne "Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy - wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu", Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty poświęcone Metodzie Marii Montessori - Centrum  Uśmiechu Dziecka MONTESSORI - Poznań

* Konferencja naukowa "Metodyczne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka" Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

* Warsztaty "Farby, kredki, papier bardzo lubią mnie - wyczarują wszystko to, co chcę!" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Taneczne doznania łączące pokolenia. Cz. II" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Rozśpiewane, roztańczone, rozbawione przedszkole..." Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Inspirowanie dziecka do aktywności poprzez obraz, ruch i dźwięk" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

* Warsztaty metodyczne "Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

* Warsztaty metodyczne "Lepiej rozumieć dziecko oraz siebie w relacji z dzieckiem" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

* Warsztaty metodyczne "Zostań opowiadaczem! - fenomen słowa mówionego i jego wpływu na dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym." Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Czytam i tworzę" - elementy arteterapii i prostych technik plastycznych w pracy  z dzieckiem. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Drzwi ukryte w książkach - wydobywanie wartości i praca z dobrym tekstem literackim w przedszkolu i w szkole". Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* "Innowacyjne Wsparcie Szkół w zakresie rozwoju ruchowego dziecka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej" - Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Poznań

* Warsztaty metodyczne "Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania" Wiosna-Lato, czyli wybrane elementy "Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii - Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* "Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej" Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Poznań

* Warsztaty metodyczne "Jak budować u dzieci system wartości?" MAC EDUKACJA

* Konferencja metodyczna -"W trosce o dziecko sześcioletnie". Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

* Warsztaty metodyczne "Dziecko w świecie matematyki." MAC EDUKACJA

* Warsztat pedagogiczny "Kultura czytelnicza - zainspiruj zabawy czerpiąc ze współczesnych książek dla dzieci."

* Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

mgr Olga Kotowska

Nauczyciel

* Stopien awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy

* Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu kierunek Pedagogiki

* Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie - Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego.

* Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie – Studia Magisterskie kierunek: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

* Warsztaty metodyczne " Poświęcone metodzie Montessori” Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori.

* Warsztaty "Taneczne spotkanie z Klanzą" - tańce integracyjne z różnych stron świata - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Konferencja naukowa "Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka", Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

* Warsztaty "Farby, kredki, papier bardzo lubią mnie - wyczarują wszystko to, co chcę!" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Rozśpiewane, roztańczone, rozbawione przedszkole..." Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Prezenty na każdą okazję..." Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii" Studio Tańca Romy Jakubowskiej. Grodzisk Wlkp.

* Warsztaty metodyczne "Pedagogika zabawy - zarys metod aktywizujących" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Pomysłownia - kartki. Zabawy plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach - kreatywne prowadzenie grup dziecięcych" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Maluchy rosną...nie tylko wiosną - wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Pomysłownia - spinacze. Zabawy plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Warsztaty metodyczne "Diagnoza pedagogiczna nauczyciela przedszkola. Obserwować co i jak!" MAC EDUKACJA

* "Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej" Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Poznań

* "Jak budować u dzieci system wartości" Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - PWN. Poznań

* "Metody aktywizujące" Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - CDN. Leszno

* "Emocje odkrywane przez dzieci w zabawie" Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - CDN. Leszno

* "Umiejętności społeczne dziecka" Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - CDN. Leszno

* Warsztaty metodyczne "Dziecko w świecie matematyki." MAC EDUKACJA

* "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii" Warsztaty metodyczne p.t. "Taneczne Różności i Dzień Mamy" - Studio Tańca Romy Jakubowskiej

* Warsztaty metodyczne "Muzyka klasyczna tańcem malowana" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

mgr Monika Wożniak

Nauczyciel

* Stopien awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy

* Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studia Licencjackie,kierunek: Pedagogika z przyrodoznawstwem

* Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studia Magisterskie,kierunek : Pedagogika

* Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu kierunek: Wychowanie przedszkolne.

* Warsztaty "Farby, kredki, papier bardzo lubią mnie - wyczarują wszystko to, co chcę!" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* "Diagnoza pedagogiczna nauczyciela przedszkola" Szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - Grupa Edukacyjna - MAC

* "Specjalne potrzeby edukacyjne w przedszkolu" Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - PWN. Poznań

* "Emocje odkrywane przez dzieici w zabawie" Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - CDN. Leszno

* Warsztaty metodyczne "Rozśpiewane, roztańczone, rozbawione przedszkole..." Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

* "Umiejętności społeczne dziecka" Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - CDN. Leszno

* Warsztaty metodyczne "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii" Studio Tańca Romy Jakubowskiej. Grodzisk Wlkp.

* Warsztaty metodyczne "Małe dziecko w przedszkolu" - CDN. Leszno

* Warsztaty metodyczne "Język angielski w przedszkolu - nauczanie nigdy nie było łatwiejsze" - PWN. Poznań

* "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii" Warsztaty metodyczne p.t. "Jesień, Bajki i Święta" - Studio Tańca Romy Jakubowskiej

* Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Daria Kaczór

Nauczyciel
języka angielskiego

* Stopien awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy

* Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Pedagogika specjalna. Edukacja elementarna i język angielski

* Policealne Studium Piosenkarskie im. Czesława Niemena w Poznaniu, aktor scen muzycznych, spec. piosenkarz

* Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Pedagogika specjalna. Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

* Collegium Da Vinci, studia podyplomowe: Plastyka, Muzyka, Technika, Wiedza o kulturze

* Warsztaty szkoleniowe - "Nowatorskie metody realizacji podstawy programowej w przedszkolu i nauczania zintegrowanym" - Instytut Pomocy Profesjonalnej, Poznań

* Warsztaty szkoleniowe - "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" - Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT, Poznań

* Warsztaty szkoleniowe - "Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka". - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

* Szkolenie "Prawa dziecka. Lubię to!" - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

* Preschool language play. - Macmillan, Poznań

* Warsztaty szkoleniowe - "Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga". - Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MCH

* Warsztaty szkoleniowe - "Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę". - Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MCH

* Warsztaty szkoleniowe - "Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym". - Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MCH

* Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego - Teach Big

* Szkolenie metodyczne - "Magiczny świat edukacji przedszkolnej". - Macmillan Education

* Szkolenie metodyczne - "Once upon a story". - Macmillan Education

* Szkolenie metodyczne - "Using puppets with really young learners". - Macmillan Education

* Szkolenie metodyczne - "Jak uczy się mózg i co z tego wynika?". - Macmillan Education

mgr Renata Humska

Logopeda

* Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - Studia Podyplomowe w zakresie Logopiedii

* Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - Studia Magisterskie kierunek: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Terapia Pedagogiczna

* Wieloletnie doświadczenie w pracy jako logopeda z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym ( od 2012 r. logopeda w przedszkolu w Radomicku, Górce Duchownej, Lipnie, Drzeczkowie, Kąkolewie...)

mgr Urszula Potocka

Rehabilitant, specjalista gimnastyki korekcyjnej

* Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - kierunek fizjoterapia

* Rehabilitant w SP ZOZ Kościan

* Certyfikowany terapeuta metody McKenzie - Mechaniczne, Diagnozowanie i Terapia bólów kręgosłupa

* Podstawowy Kurs PNF

* Doświadczenie w prowadzeniu zajęć korekcyjno kompensacyjnych z dziećmi w ramach programu, organizowanego przez Powiat Kościański

* Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu  - Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

* Ośrodek terapii manualnej odnowy biologicznej i kosmetyki - Kurs masażu leczniczego

* Kurs KINESIOLOGY TAPING - Wrocław

* Instruktor Pilates Reha - Fit, Kraków

* Funkcjonalna terapia manualna MULLIGAN CONCEPT, Wrocław

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone - Przedszkole Edukacyjno-Sportowe ZWINNE SZKRABY w Kiełczewie-Kościanie