Akademia Języka Angielskiego

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.
                                                                              (Benjamin Franklin)

Zajęcia w ramach AJA to przede wszystkim kontynuacja nauki i zdobytej wiedzy podczas codziennych zajęć prowadzonych w trakcie 3- letniej edukacji w naszym przedszkolu.
To oferta skierowana do Absolwentów „ZWINNYCH SZKRABÓW”.
Oprócz poszerzania umiejętności lingwistycznych zależy nam na ukazywaniu dzieciom od najmłodszych lat sprawczej mocy języka obcego, a nader wszystko na budowaniu pozytywnej motywacji do dalszej nauki języka.

Niewielka ilość osób w grupie pozwala na indywidualne podejście do każdego dziecka oraz poświęcenie mu dużej ilości czasu i uwagi lektora.

Zajęcia AJA prowadzone są w oparciu o metody, które odwołują się do naturalnej spontaniczności i ciekawości dziecka. Jedną z takich metod jest m.in. glottodydaktyka, techniki ludyczne, TPR (ruch całym ciałem), nauczanie języka angielskiego za pomocą piosenki, za pomocą gier i zabaw oraz baśni. Dostosowane są one do indywidualnych cech dziecka jako ucznia języka obcego.

Badania potwierdzają, iż wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego wpływa na szybkość i efektywność jego przyswajania w okresach późniejszych. Co więcej, zajęcia prowadzone w małych grupach umożliwiają interakcje między dziećmi.
Przedszkole Edukacyjno - Sportowe „ZWINNE SZKRABY” dba o wszechstronny rozwój dziecka i wie, jak ważna jest nauka języka obcego już od najmłodszych lat wykorzystując potencjał i możliwości dziecka.

Podczas 60 - minutowych zajęć dzieci uczą się języka angielskiego w formie zabawy, za pomocą piosenek, odgrywają scenki sytuacyjne, tańczą, grają w gry dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela, słuchają ciekawych opowiadań, uczą się tradycyjnych rymowanek angielskich, oglądają krótkie inscenizacje baśni, biorą w nich czynny udział, wykonują prace plastyczne, poznają elementy kultury krajów obszaru anglojęzycznego, a przede wszystkim współpracują ze sobą w grupie i emanują radością i energią.

Praca z dzieckiem, bycie jego partnerem w odkrywaniu świata, zaciekawianie małego ucznia językiem angielskim jest wyzwaniem,  ale również niebywałą radością wynikającą z możliwości oglądania postępów dziecka i słuchania  tego, jak zaczyna śpiewać i mówić po angielsku. To wszystko staje się podstawą nie tylko obecnych, ale i przyszłych sukcesów językowych.
 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone - Przedszkole Edukacyjno-Sportowe ZWINNE SZKRABY w Kiełczewie-Kościanie