Festiwal Muzyki


„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.” (Pitagoras)

Muzyka jak żadna inna sztuka, posiada moc czynienia ludzi doskonalszymi - przede wszystkim wzbogaca myśli, uczucia, oddala lęki i stresy, łagodzi dziecięce smutki.

Kontakt z muzyką rozwija aktywną i twórczą wyobraźnię, aktywizuje uczucia. Słuchanie muzyki pobudza rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego, znakomicie pomaga w nauce języków obcych. Muzyka wzbogaca osobowość i życie człowieka.Na naszym przedszkolnym, comiesięcznym Festiwalu Muzyki dzieci mają możliwość zapoznać się z budową, wyglądem i brzmieniem poszczególnych instrumentów muzycznych.Podczas naszych koncertów dzieci doświadczają żywych dźwięków muzyki, mogą zajrzeć „w głąb” instrumentów, spróbować samodzielnie na nich zagrać, usłyszeć „ na żywo” utwory wybitnych kompozytorów.

Owe spotkania mają na celu:

- Rozbudzić wrażliwości muzyczną i estetyczną dzieci
- Uczyć spostrzegania elementów muzycznych takich jak: melodia, rytm, tempo, nastrój itp.
- Zainteresować dzieci koncertem jako momentem obcowania z muzyką;
- Dostrzegać przyjemności w grupowym uczestnictwie w wydarzeniu kulturalnym;
- Poznać zasady obowiązujące na koncertach – zachowanie ciszy podczas występu, zwrócenie uwagi na wykonawcę i nagradzanie artystę oklaskami itp.


 

Wszystkie prawa zastrzeżone - Przedszkole Edukacyjno-Sportowe ZWINNE SZKRABY w Kiełczewie-Kościanie