"; ?> "; /// W ZALEŻNOSCI OD JEZYKA /////////////////////////////////////// if($j == "PL") { $jezyk_menu = "menu"; $tresc_strony_jezyk = "text1"; $tytul_strony_jezyk = "tytul1"; $email_nazwisko_blad = "Nie wypełniono pola - Nazwisko"; $email_email_blad = "Nie wypełniono pola - Email"; $email_tresc_blad = "Nie wypełniono pola - Treść"; } else if($j == "EN") { $jezyk_menu = "menu2"; $tresc_strony_jezyk = "text2"; $tytul_strony_jezyk = "tytul2"; $email_nazwisko_blad = "Not filled in the field - Name"; $email_email_blad = "Not filled in the field - Email"; $email_tresc_blad = "Not filled in the field - Content"; } else if($j == "DE") { $jezyk_menu = "menu3"; $tresc_strony_jezyk = "text3"; $tytul_strony_jezyk = "tytul3"; $email_nazwisko_blad = "Nicht im Feld gefüllt- Name"; $email_email_blad = "Nicht im Feld gefüllt - Email"; $email_tresc_blad = "Nicht im Feld gefüllt - Tresc"; } else if($j == "FR") { $jezyk_menu = "menu4"; $tresc_strony_jezyk = "text4"; $tytul_strony_jezyk = "tytul4"; $email_nazwisko_blad = "Non rempli dans le domaine - Name"; $email_email_blad = "Non rempli dans le domaine - Email"; $email_tresc_blad = "Non rempli dans le domaine - Tresc"; } else if($j == "UK") { $jezyk_menu = "menu5"; $tresc_strony_jezyk = "text5"; $tytul_strony_jezyk = "tytul5"; $email_nazwisko_blad = "Не заповнені поля - Name"; $email_email_blad = "Не заповнені поля - Email"; $email_tresc_blad = "Не заповнені поля - Tresc"; } else { $jezyk_menu = "menu"; $tresc_strony_jezyk = "text1"; $tytul_strony_jezyk = "tytul1"; $email_nazwisko_blad = "Nie wypełniono pola - Nazwisko"; $email_email_blad = "Nie wypełniono pola - Email"; $email_tresc_blad = "Nie wypełniono pola - Treść"; } /// SLAJDY ///////////////////////////////////////////////////////////// //include("includy/__slajdy.php"); echo'
 
';include("includy/menu_3_poziomy.php");include("includy/menu_3_poziomy_logowanie.php");echo'
'; //echo '
';include("includy/sklep_logowanie.php");echo'
'; echo '
 
'; include("includy/srodek_strony.php"); echo'
 
';include("includy/pasek_dol.php");echo'
 
'; /// TABELA GÓRA - WERSJE JĘZYKOWE DATA AKTUALNA POZYCJA///////////////// /*echo "
"; if($j == "PL") { dzisiaj_jest_pl(); } else if($j == "EN") { dzisiaj_jest_en(); } else if($j == "DE") { dzisiaj_jest_de(); } else if($j == "FR") { dzisiaj_jest_fr(); } else if($j == "UK") { dzisiaj_jest_uk(); } else { dzisiaj_jest_pl(); } echo " "; include("includy/aktualna_pozycja.php"); echo"
"; if($jezyki_sprawdzenie[1] == "PL" AND ($jezyki_sprawdzenie[2] <> "EN" AND $jezyki_sprawdzenie[3] <> "DE" AND $jezyki_sprawdzenie[4] <> "FR" AND $jezyki_sprawdzenie[5] <> "UK")) {} else {echo "$jezyk1";} if($jezyki_sprawdzenie[2] == "EN") {echo " | $jezyk2";} else { } if($jezyki_sprawdzenie[3] == "DE") {echo " | $jezyk3";} else { } if($jezyki_sprawdzenie[4] == "FR") {echo " | $jezyk4";} else { } if($jezyki_sprawdzenie[5] == "UK") {echo " | $jezyk5";} else { } echo "
"; /// TABELA GŁÓWNA ///////////////////////////////// echo ""; echo ""; echo ""; // - PASEK BOCZNY /////////////////////////// if($id_pasek_boczny == 0) { echo ""; } else { echo ""; echo ""; } ///////////////////////////////////////////// echo ""; echo "
"; include("includy/menu_3_poziomy.php"); include("includy/sklep_menu.php"); include("includy/sklep_logowanie.php"); include("includy/sklep_zawartosc_kosza_pasek_bok.php"); //include("includy/__baner_reklamowy.php"); //include("includy/__ankieta_form.php"); //include("includy/__newsletter_form.php"); //include("includy/__kalendarz.php"); //include("includy/__wyszukiwarka_form.php"); echo ""; include("includy/srodek_strony.php"); echo ""; include("includy/srodek_strony.php"); echo ""; include("includy/__pasek_bok.php"); echo "
"; /// MENU DÓŁ ////////////////////////////////////// echo "
"; include("includy/menu_1_poziom.php"); echo"
";*/ ////////////////////////////////////////////////// } mysql_close($baza); } ?>