Oferta

"Bo jakie początki takie będzie wszystko" (Jan Amos Komeński)

Przekroczenie progu przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu dziecka rozpoczynającym nowy etap w jego życiu. Dla wielu dzieci oznacza ono pierwsze kontakty z grupą rówieśników, jak również z nieznanymi im dorosłymi, rozstanie z rodziną, innymi słowy, odnalezienie się w nowym środowisku. Dlatego w naszym przedszkolu stworzyliśmy najbardziej sprzyjające warunki, które umożliwiają dzieciom naturalną i bezstresową adaptację, dając tym samym przedszkolakom radość i poczucie bezpieczeństwa, a ich rodzicom spokój oraz zadowolenie.
Naszym priorytetem jest szczęśliwe dziecko, toteż zapewniamy domową i rodzinną atmosferę, co oznacza rozwój w przyjaznym otoczeniu, bogaty program zajęć dydaktyczno-wychowawczych, sympatyczny i wysoko wykwalifikowany personel, małe i aktywne grupy oraz konkurencyjne opłaty.
Ponadto nad wszystkimi dziećmi opiekę sprawować będą, oprócz pedagogów, również rehabilitant, psycholog i logopeda.
Dążymy do integracji metod edukacyjnych wokół zabawy i działań ruchowych, a więc podstawowych form aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.
Oprócz codziennych zajęć, oferujemy wiele atrakcji - teatry, koncerty muzyczne, wycieczki, gale sportu, bale, festyny, imprezy okolicznościowe, a także spotkania z niezwykłymi gośćmi.

Zależy nam aby dzieci:

* poznały same siebie - swoje mocne i słabe strony
* były świadome własnych praw
* potrafiły czerpać radość ze spontanicznej i swobodnej zabawy
* wykazywały się odwagą i wytrwałością podejmując kolejne wyzwania
* potrafiły rozróżniać co jest dobre a co złe
* były zaradne i samodzielne w różnych sytuacjach
* miały aktywne i twórcze podejścia do zadań, szukały ciekawych rozwiązań
* były wrażliwe na cudzą krzywdę i miało chęć niesienia pomocy słabszym
* znały zasady fair play i zdrowej rywalizacji
* miały szacunek do innych i samego siebie
* rozwijały i pielęgnowały swoje talenty i umiejętności.
* potrafiły panować nad swoimi emocjami i rozładowywać je w bezpieczny sposób
* potrafiły pracować w zespole- aktywnie włączając się w pracę grupy przy jednoczesnym respektowaniu pomysłów innych
* były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji
* miały jasność co do zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać

Poprzez szeroki wachlarz oferowanych zajęć dajemy dzieciom możliwość:

* samorealizacji,
* pracy z innymi,
* logicznego myślenia,
* działania i samodzielności
* rozwoju sprawności fizycznej i prawidłowej postawy
* rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego
* rozwijania zainteresowań i indywidualnych uzdolnień
* rozwijania kreatywności i wyobraźni
* osiągnięcia dojrzałości szkolnej

Mamy duże doświadczenie w pracy z dziećmi i wiemy jak złożony jest proces nauczania i wychowywania najmłodszych. Możemy zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dziecko rozwijało się najlepiej, jak to tylko możliwe.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone - Przedszkole Edukacyjno-Sportowe ZWINNE SZKRABY w Kiełczewie-Kościanie