Akademia Małego Szkraba

Zapraszamy wszystkie dzieci urodzone w roku 2018 i 2019 wraz z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne. Nasze spotkania odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach 16:15 - 17:15.

W okresie jesienno/zimowym zajęcia są zawieszone.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt drogą mailową lub telefonicznie.
Koszt jednorazowych zajęć 25 zł./ 1h zegarowa

ZAPRASZAMY! Będzie jak zawsze super zabawa :)


Zajęcia AMS prowadzone są w oparciu o autorski program adaptacyjny Przedszkola "Zwinne Szkraby".

Adaptacja dziecka w przedszkolu może mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania malucha w nowym środowisku. Mając świadomość powagi tego faktu Przedszkole Edukacyjno-Sportowe „ZWINNE SZKRABY” przykłada szczególną wagę do właściwego procesu wprowadzania dziecka w przedszkolny świat.           

Proponowane przez nas zajęcia adaptacyjne to spotkania, w trakcie których dzieci wraz z rodzicami-opiekunami biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Podczas spotkań pedagodzy angażują dzieci we wspólną zabawę zawierającą elementy umuzykalniające, ruchowe i plastyczne. Przyszłe przedszkolaki na tych właśnie zajęciach uczą się piosenek, wykonują adekwatne do swego wieku ćwiczenia gimnastyczne oraz poznają i doskonalą różnorodne techniki plastyczne.

Nasze zajęcia składają się z 4 części:

 1. Część dydaktyczna – rozwijająca koncentrację, pamięć i spostrzegawczość, poprzez słuchanie bajek, opowiadań, naukę krótkich wierszyków, wprowadzanie w świat pojęć itp.
 2. Część muzyczno-ruchowa zawierająca elementy zabaw i ćwiczeń kształtujących poczucie rytmu, nauka i śpiewanie piosenek, elementy ćwiczeń korekcyjnych, elementy z zakresu logopedii i usprawniania/rozwijania aparatu mowy;
 3. Część plastyczna - poznawanie technik plastycznych, tworzenie pierwszych arcydzieł, doskonalenie ruchów dłoni, ćwiczenie koordynacji ręka-oko, przygotowanie do pisania.
 4. Część dowolna - swobodna zabawa dzieci z wykorzystaniem zabawek, oswojenie z grupą rówieśników.

Podczas zajęć dzieci będą:

 • nawiązywały kontakt z rówieśnikami.
 • stymulowały swój rozwój inteligencji emocjonalnej.
 • rozwijały umiejętność logicznego myślenia.
 • rozwijały zdolności muzyczne i plastyczne.
 • usprawniały wszystkie swoje zmysły.
 • rozwijały swoją samodzielność.
 • przygotowywały się do nauki pisania, czytania, liczenia.
 • uczestniczyły w swobodnej zabawie.

Stworzyliśmy w ten sposób warunki, w których MAŁE SZKRABY w sposób naturalny i bezpieczny będą miały okazję poznać swoje przedszkole, panie wychowawczynie, nabędą kompetencji społecznych oraz rozwiną swoje umiejętności.

Zajęcia adaptacyjne to nie tylko sposób na ciekawe spędzenie czasu przez przyszłe przedszkolaki, to również miejsce dedykowane ich rodzicom, którzy mogą tutaj spotkać się, wymienić doświadczenia, porozmawiać. Mogą również z pozycji obserwatora dostrzegać predyspozycje swojej pociechy w oparciu  o różnorodność prowadzonych zajęć przez doświadczoną kadrę pedagogiczną. 

Dzięki uczestnictwu w naszych zajęciach zmniejszy się stres związany z pójściem do przedszkola, zarówno rodzica jak i dziecka. Państwa pociechy przekonają się, że przedszkole może być fajnym i bezpiecznym miejscem, w którym miło spędza się czas. Zapraszamy!

Zgodnie ze Statutem Przedszkola "Zwinne Szkraby" dzieci uczęszczające na zajęcia AMS mają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola.