Gala sportu

Silnie aktywne ciało jest kluczem do silnego i aktywnego umysłu.

Phil Tomporowski

Głównym założeniem naszej placówki jest wyrabianie prawidłowych nawyków, promowanie ruchu i aktywności fizycznej oraz radości z uprawiania sportu od najmłodszych lat. Uwrażliwiamy zarówno rodziców jak i dzieci, że ruch jest konieczny dla wszystkich naszych działań - poprzez ruch dokonuje się proces uczenia. Do promocji sportu niewątpliwie zaliczyć można odbywające się w przedszkolu cyklicznie spotkania ze znanymi sportowcami, czynnymi zawodnikami, medalistami, olimpijczykami, mistrzami sportu.

Na naszą przedszkolną Galę Sportu zapraszani są Sportowcy przez duże S - ludzie pełni pasji, którzy działają najlepiej jak potrafią, z charyzmą i przekonaniem. Ludzie waleczni, honorowi i prawi, którzy stanowią godny wzór do naśladowania. Na spotkaniach z przedszkolakami opowiadają o „swojej dyscyplinie”, prezentują zdobyte trofea, medale, promują zdrowy styl życia oraz zachęcają dzieci do uprawiania sportu poprzez wspólną gimnastykę.

Dzięki uczestnictwu w życiu sportowym dzieci uczą się jak czerpać satysfakcję z podejmowanych decyzji, kształtują w sobie zasady zdrowej rywalizacji i „czystej gry”, dowiadują się jak ważny w życiu jest hart ducha i zdolność do poświęceń, wytrwałość, cierpliwość i samodyscyplina, cechy niezbędne w dzisiejszych czasach, które mają przeniesienie na wszystkie sfery życia.