Festiwal muzyki

Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.

Pitagoras

Muzyka jak żadna inna sztuka, posiada moc czynienia ludzi doskonalszymi - przede wszystkim wzbogaca myśli, uczucia, oddala lęki i stresy, łagodzi dziecięce smutki.

Na naszym przedszkolnym, comiesięcznym Festiwalu Muzyki dzieci mają możliwość zapoznać się z budową, wyglądem i brzmieniem poszczególnych instrumentów muzycznych.

Podczas naszych koncertów dzieci doświadczają żywych dźwięków muzyki, mogą zajrzeć „w głąb” instrumentów, spróbować samodzielnie na nich zagrać, usłyszeć „ na żywo” utwory wybitnych kompozytorów.

Owe spotkania mają na celu:

  • Rozbudzić wrażliwości muzyczną i estetyczną dzieci
  • Uczyć spostrzegania elementów muzycznych takich jak: melodia, rytm, tempo, nastrój itp.
  • Zainteresować dzieci koncertem jako momentem obcowania z muzyką;
  • Dostrzegać przyjemności w grupowym uczestnictwie w wydarzeniu kulturalnym;
  • Poznać zasady obowiązujące na koncertach – zachowanie ciszy podczas występu, zwrócenie uwagi na wykonawcę i nagradzanie artystę oklaskami itp.