O zespole

dr Marek KrukDyrektor

 • Nauczyciel akademicki - Starszy wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych i w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - kierunek wychowanie fizyczne
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Podyplomowe Studia MBA - Zarządzanie Szkołą Wyższą
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą
 • Instruktor Pierwszej Pomocy Przydmedycznej - Emergency First Response
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Instruktor narciarstwa
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Instruktor piłki nożnej
 • Polska Federacja Nordic Walking - Instruktor nordic walking
 • "Wpływ naturalnego odżywiania na rozwój i zdrowie dziecka przedszkolnego" - Konferencja dla dyrektorów przedszkoli - Zdrowy Przedszkolak. Poznań
 • Seminarium metodyczne - "Dokąd zmierzamy w wychowaniu przedszkolnym - w poszukiwaniu wartości w edukacji małego dziecka w XXI wieku". Poznań
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Kurs przygotowawczy do pracy wychowawczo – opiekuńczej
 • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - kurs doskonalący umiejętności organizacji i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych
 • Certyfikat udziału w Międzynarodowym Sejmiku Klubów Olimpijczyka i Szkół im. Polskich Olimpijczyków - "Sport przykładem - olimpijczyk wzorem"
 • Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe - ratownik wodny
 • Konferencja AKADEMII MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA  „Sport rzeźbi  umysł, serce i ciało – sportowa edukacja najmłodszych”  Pleszew. WYSTĄPIENIE  – „ZWINNE SZKRABY – czyli czym skorupka za młodu nasiąknie…”
 • "Budowanie marki placówki edukacyjnej" - Konferencja dla dyrektorów placówek edukacyjnych. Wrocław

mgr Beata Kańduła-KrukDyrektor ds. dydaktycznych, Nauczyciel

 • Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk Pedagogicznych w Warszawie - Studia Podyplomowe kierunek: Terapia pedagogiczna. System Marii Montessori
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk Pedagogicznych w Warszawie kierunek: pedagogika specjalna
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierunek Edukacja elementarna z terapią
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu kierunek Socjologia kultury
 • Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu kierunek terapia zajęciowa
 • Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, "Zarządzanie oświatą"
 • Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, kurs: „Nowoczesne Przedszkole”
 • Kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, Polskie Stowarzyszenie Marii Montessori w Łodzi
 • Warsztaty szkoleniowe - "Folkowa zabawa - integracyjne formy polskich tańców ludowych" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Szkolenie: "Muzyka, ruch, taniec w edukacji elementarnej"
 • Warsztaty metodyczne z zakresu wychowania kosmicznego metodą Marii Montessori
 • Szkolenie "Klucz do uczenia się", Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Zawodowej "Kadry dla Europy"
 • Konferencja naukowa "Dziecko i teatr w przestrzeni kultury", Centrum Sztuki Dziecka
 • Warsztaty artystyczne - Spotkania z mistrzami wyobraźni, doskonalące umiejętności pracy twórczej z dziećmi w dziedzinie teatru
 • Warsztat: "Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym" Pracownia Badań i Rozwoju Umiejętności Społecznych „Solidus”.
 • Warsztaty "Metody pamięciowe w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Szkolenie "Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań od najmłodszych lat" MAC EDUKACJA
 • Warsztaty "Tańczące stopy - ćwiczymy zdrowo na wesoło"- tańce i zabawy kształtujące prawidłową postawę i przeciwdziałające wadom stóp u dzieci - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Konferencja metodyczna - Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej w kontekście zmian w systemie edukacji.
 • Warsztaty "ADHD a nadpobudliwość psychoruchowa - algorytm postępowania w grupie przedszkolnej"
 • Warsztaty artystyczne "Spotkania z mistrzami wyobraźni" Centrum Kultury Zamek, Poznań.
 • Warsztaty metodyczne "Tańczyć każdy może" integracyjne formy wybranych tańców towarzyskich, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Warsztaty metodyczne "Obserwuję, pytam, badam - za przyrodą wprost przepadam!" Edukacja przyrodnicza w szkole i przedszkolu, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Kurs "Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu”.
 • Warsztaty metodyczne "Jak współpracować z rodzicami w przedszkolu i szkole" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Udział w przeprowadzeniu ogólnopolskich badań dotyczących ustalenia "Jak dzieci w wieku przedszkolnym nazywają kolory?" Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Katedra Pedagogiki Ogólnej, Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej w Warszawie
 • "Budowanie marki placówki edukacyjnej" - Konferencja dla dyrektorów placówek edukacyjnych. Wrocław
 • "Kierowanie wizerunku jednostki oświatowej - Zasady savoir-vivre w praktyce". Wrocław
 • "Wpływ naturalnego odżywiania na rozwój i zdrowie dziecka przedszkolnego" - Konferencja dla dyrektorów przedszkoli - Zdrowy Przedszkolak. Poznań
 • Seminarium metodyczne - "Dokąd zmierzamy w wychowaniu przedszkolnym - w poszukiwaniu wartości w edukacji małego dziecka w XXI wieku". Poznań
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w najbardziej renomowanych prywatnych przedszkolach w Poznaniu

mgr Justyna Wolna Nauczyciel

 • Stopien awansu zawodowego - nauczyciel mianowany
 • Uniwersytet Zielonogorski Pedagogika w zakresie zintegorwanej edukacji wczenoszkolnej i przedszkolnej
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza Pedagogika w zakresie edukacji elementarnej z terapią
 • Kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, Polskie Stowarzyszenie Marii Montessori w Łodzi
 • Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, "Zarządzanie oświatą"
 • Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, kurs: „Nowoczesne Przedszkole”
 • "Warsztaty artystyczne - Spotkania z mistrzami wyobraźni, doskonalące umiejętności pracy twórczej z dziećmi w dziedzinie teatru" Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
 • Szkolenie - "Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o ADHD" Instytut Kształcenia Nauczycieli
 • "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych" - Ośrodek Rozwoju Edukacji Educator
 • Warsztaty metodyczne "Obserwuję, pytam, badam - za przyrodą wprost przepadam! Edukacja przyrodnicza w szkole i przedszkolu" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Warsztaty metodyczne "Tańczyć każdy może integracyjne formy wybranych tańców towarzyskich" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • "Metody pamięciowe w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Warsztaty "Tańczące stopy - ćwiczymy zdrowo na wesoło" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • "Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu"- Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli - Poznań
 • "Zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego i spolecznego u dzieci i mlodzieży- objawy, przyczyny, formy pomocy"- Instytu Kształcenia Nauczycieli Progres
 • "Podstawy teoretyczne biblioterapii"- Instytut Kształcenia Nauczycieli Progres
 • Szkolenie "Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań od najmłodszych lat" MAC EDUKACJA
 • Warsztaty "ADHD a nadpobudliwosć psychoruchowa- algorytm postępowania w grupie przedszkolnej" Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edukator
 • Warsztaty metodyczne "Jak współpracować z rodzicami w przedszkolu i szkole" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Warsztaty metodyczne "Taneczne doznania łączące pokolenia. Cz. II" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Szkolenie – „Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga” INSTYTUT KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI „PROGRES” Kraków.
 • Szkolenie – „Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu i szkole podstawowej” INSTYTUT KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI „PROGRES” Kraków.
 • Udział w przeprowadzeniu ogólnopolskich badań dotyczących ustalenia "Jak dzieci w wieku przedszkolnym nazywają kolory?" Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Katedra Pedagogiki Ogólnej, Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej w Warszawie
 • Kurs - Zabawy budujące współpracę w grupie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kraków
 • Szkolenie – „Wprowadzenie do glottodydaktykij” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.
 • Kurs - "Terapia ręki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym" Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.”
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w najbardziej renomowanych prywatnych przedszkolach w Poznaniu

mgr Joanna Szumska z-ca dyrektora, Nauczyciel

 • Stopien awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii kierunek: filologia rosyjska
 • Studia Podyplomowe WSNHiD kierunek: Wychowanie przedszkolne  
 • Kurs przygotowawczy do pracy wychowawczo – opiekuńczej
 • Konferencja naukowa "Dziecko i teatr w przestrzeni kultury", Centrum Sztuki Dziecka
 • Szkolenie "Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań od najmłodszych lat" MAC EDUKACJA
 • Warsztaty metodyczne "Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy - wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu", Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Warsztaty poświęcone Metodzie Marii Montessori - Centrum  Uśmiechu Dziecka MONTESSORI - Poznań
 • Konferencja naukowa "Metodyczne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka" Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
 • Warsztaty "Farby, kredki, papier bardzo lubią mnie - wyczarują wszystko to, co chcę!" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Warsztaty metodyczne "Taneczne doznania łączące pokolenia. Cz. II" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Warsztaty metodyczne "Rozśpiewane, roztańczone, rozbawione przedszkole..." Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Warsztaty metodyczne "Inspirowanie dziecka do aktywności poprzez obraz, ruch i dźwięk" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 • Warsztaty metodyczne "Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 • Warsztaty metodyczne "Lepiej rozumieć dziecko oraz siebie w relacji z dzieckiem" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 • Warsztaty metodyczne "Zostań opowiadaczem! - fenomen słowa mówionego i jego wpływu na dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym." Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Warsztaty metodyczne "Czytam i tworzę" - elementy arteterapii i prostych technik plastycznych w pracy  z dzieckiem. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Warsztaty metodyczne "Drzwi ukryte w książkach - wydobywanie wartości i praca z dobrym tekstem literackim w przedszkolu i w szkole". Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • "Innowacyjne Wsparcie Szkół w zakresie rozwoju ruchowego dziecka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej" - Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Poznań
 • Warsztaty metodyczne "Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania" Wiosna-Lato, czyli wybrane elementy "Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii - Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • "Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej" Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Poznań
 • Warsztaty metodyczne "Jak budować u dzieci system wartości?" MAC EDUKACJA
 • Konferencja metodyczna -"W trosce o dziecko sześcioletnie". Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 • Warsztaty metodyczne "Dziecko w świecie matematyki." MAC EDUKACJA
 • Warsztat pedagogiczny "Kultura czytelnicza - zainspiruj zabawy czerpiąc ze współczesnych książek dla dzieci."
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

mgr Olga KotowskaNauczyciel

 • Stopien awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu kierunek Pedagogiki
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie - Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego.
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie - Studia Magisterskie kierunek: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.
 • Warsztaty metodyczne poświęcone metodzie Montessori - Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori. Poznań
 • "Taneczne spotkanie z Klanzą - tańce integracyjne z różnych stron świata" - Warsztaty metodyczne PSPiA KLANZA. Poznań
 • "Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka" - Konferencja naukowa - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
 • "Farby, kredki, papier bardzo lubią mnie - wyczarują wszystko to, co chcę! Proste propozycje plastyczne dla dzieci" - Warsztaty metodyczne PSPiA KLANZA. Poznań
 • "Rozśpiewane, roztańczone, rozbawione przedszkole..." - Warsztaty metodyczne PSPiA KLANZA. Poznań
 • "Prezenty na każdą okazję..." - Warsztaty metodyczne PSPiA KLANZA. Poznań
 • "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii pt. Taneczne Różności i Dzień Mamy" - Warsztaty metodyczne - Studio Tańca Romy Jakubowskiej. Poznań
 • "Pedagogika zabawy - zarys metod aktywizujących" - Warsztaty metodyczne PSPiA KLANZA. Poznań
 • "Pomysłownia - kartki. Zabawy plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem" - Warsztaty metodyczne PSPiA KLANZA. Poznań
 • "Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach - kreatywne prowadzenie grup dziecięcych" - Warsztaty metodyczne PSPiA KLANZA. Poznań
 • "Maluchy rosną...nie tylko wiosną - wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu" - Warsztaty metodyczne PSPiA KLANZA. Poznań
 • "Pomysłownia - spinacze. Zabawy plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem" - Warsztaty metodyczne PSPiA KLANZA. Poznań
 • "Diagnoza pedagogiczna nauczyciela przedszkola. Obserwować co i jak!" - Konferencja metodyczna - MAC EDUKACJA. Poznań
 • "Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej" - Konferencja metodyczna - MAC EDUKACJA. Poznań
 • "Jak budować u dzieci system wartości?" - Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - PWN. Poznań
 • "Metody aktywizujące" - Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - CDN. Leszno
 • "Emocje odkrywane przez dzieci w zabawie" - Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - CDN. Leszno
 • "Umiejętności społeczne dziecka" - Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - CDN. Leszno
 • "Dziecko w świecie matematyki" - Konferencja metodyczna - MAC EDUKACJA. Poznań
 • "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii pt. Zabawa w taniec dla najmłodszych" - Studio Tańca Romy Jakubowskiej. Grodzisk Wlkp.
 • "Muzyka klasyczna tańcem malowana" - Warsztaty metodyczne PSPiA KLANZA. Poznań
 • "Prezenty na każdą okazję..." - Warsztaty metodyczne PSPiA KLANZA. Poznań
 • "Motywowanie ucznia. Metody i techniki pracy" - Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - CDN. Leszno
 • "Cudaki z płyty CD. Prace plastyczne dla dzieci" - Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - CDN. Leszno
 • "Logogłoski - ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące realizacji głosek" Warszaty metodyczne - ODM Metris. Kościan
 • "Sztuka uczenia" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - Wydawnictwo JUKA. Leszno
 • "Animator zabaw dla dzieci - Warsztaty - Akademia Animatora. Poznań
 • "Pomysły na zajęcia z młodszymi dziećmi" - Warsztaty plastyczne - OEN. Poznań
 • "Nauczyciele i rodzice - sprzymierzeńcy w edukacji i wychowaniu" Konferencja metodyczna - PWN. Poznań
 • "Polski Język Migowy" - ukończenie kursu A2/B1. Grodzisk Wlkp.
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

mgr Monika WoźniakNauczyciel

 • Stopien awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studia Licencjackie,kierunek: Pedagogika z przyrodoznawstwem
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studia Magisterskie,kierunek: Pedagogika
 • Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu kierunek: Wychowanie przedszkolne.
 • "Farby, kredki, papier bardzo lubią mnie - wyczarują wszystko to, co chcę!" Warsztaty metodyczne - PSPiA-KLANZA. Poznań
 • "Diagnoza pedagogiczna nauczyciela przedszkola" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - Grupa Edukacyjna-MAC. Poznań
 • "Specjalne potrzeby edukacyjne w przedszkolu" Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - PWN. Poznań
 • "Emocje odkrywane przez dzieici w zabawie" Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - CDN. Leszno
 • "Rozśpiewane, roztańczone, rozbawione przedszkole..." Warsztaty metodyczne - PSPiA-KLANZA. Poznań
 • "Umiejętności społeczne dziecka" Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - CDN. Leszno
 • "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii" Warsztaty metodyczne - Studio Tańca Romy Jakubowskiej. Grodzisk Wlkp.
 • "Małe dziecko w przedszkolu" Warsztaty metodyczne - CDN. Leszno
 • "Język angielski w przedszkolu - nauczanie nigdy nie było łatwiejsze" Warsztaty metodyczne - PWN. Poznań
 • "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii" Warsztaty metodyczne p.t. "Jesień, Bajki i Święta" - Studio Tańca Romy Jakubowskiej. Kościan
 • "Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej" Warsztaty metodyczne - ODM Mertis. Poznań
 • "Melorytmiczna Koncepcja Wspomagająca Naukę Czytania. Etap 1, muzykę słyszymy - litery widzimy" Warsztaty metodyczne - ODM Mertis. Poznań
 • "Logogłoski - ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące realizacji głosek" Warszaty metodyczne - ODM Metris. Kościan
 • "W krainie muzyki - zabawy kształtujące zdolności muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych" Warszaty metodyczne - ODM Metris. Kościan
 • "Czytanie i pisanie w przedszkolu" - Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - ODN. Leszno
 • "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii" Warsztaty metodyczne p.t. "Taneczne Różności i Dzień Mamy" - Studio Tańca Romy Jakubowskiej. Kościan
 • "Muzyka klasyczna tańcem malowana" Warsztaty metodyczne PSPiA KLANZA. Poznań
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

mgr Patrycja Kaczmarek
NAUCZYCIEL

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Pedagogika - specjalność edukacja elementarna i język angielski
 • Studia Podyplomowe Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu: Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli.
 • Stopien awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy
 • "Komiksy ekonomiczne" jako nowatorski podręcznik. Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - ODN. Poznań
 • "Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka" - Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - ODN. Poznań
 • "Preschool language play" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli uczących w przedszkolach - Wydawnictwo Macmillan. Poznań
 • "Naukowe spojrzenie na rozwijanie opercji intelektualnych w mózgu w procesie edukacji" Warsztaty naukowe - AMI POLAND Montessori Training Center - UAM Poznań
 • "Projekt - multimedia - dyskusja - język. Budowanie środowiska ucznie się dzieci w wieku przedszkolnym"- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - ODN. Poznań
 • "Czytanie i pisanie w przedszkolu" - Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - WSiP. Warszawa
 • "Znaczenie eksperymentu w zabawie. Naturalne strategie uczenia się dzieci" - Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - PWN. Warszawa
 • "Nakręć i puść! Jak sprawić, żeby tekst stał się kluczem do fascynujących zajęć?" - Warsztaty metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - WSiP. Warszawa
 • "Integracja dla edukacji. Wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej" - Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - ODN. Poznań
 • "Edukacja matematyczna w przedszkolu" - Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - WSiP. Warszawa
 • "Wychowanie przez sztukę w edukacji przedszkolnej" - Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - WSiP. Warszawa
 • "Wesołe zabawy z angielskim w zerówce" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli uczących w przedszkolach - Wydawnictwo Macmillan. Poznań
 • "Magiczny świat edukacji przedszkolnej" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli uczących w przedszkolach - Wydawnictwo Macmillan. Poznań
 • "Once upon a story" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli uczących w przedszkolach - Wydawnictwo Macmillan. Poznań
 • "Using puppets with really young learners" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli uczących w przedszkolach - Wydawnictwo Macmillan. Poznań
 • "Jak uczy się mózg i co z tego wynika?" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli uczących w przedszkolach - Wydawnictwo Macmillan. Poznań
 • "Successful whole-class teaching: managig the unmanageble" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli uczących w przedszkolach - Wydawnictwo Macmillan. Poznań
 • "Hands-on HOW?!" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli uczących w przedszkolach - Wydawnictwo Macmillan. Poznań
 • "Ten great ideas for using flashcards" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli uczących w przedszkolach - Wydawnictwo Macmillan. Poznań
 • "In Quest of the Real Shape of Words" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli uczących w przedszkolach - Wydawnictwo Macmillan. Poznań
 • "Ideas for practising grammar" Szkolenie metodyczne dla nauczycieli uczących w przedszkolach - Wydawnictwo Macmillan. Poznań
 • "Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem elementów systemu "Edukacja przez ruch" pt."Morskie opowieści" Warsztaty metodyczne - Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. Poznań
 • "Zmiany w zasadach żywienia w jednostkach oświatowych" Szkolenie. Poznań
 • "Nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę-B&B" Warsztaty metodyczne - M&A Group. Poznań
 • "Edukacja matematyczna z darami Froebla" Szkolenie metodyczne - Froebel. Lublin
 • "Nowa podsatawa, nowe wyzwania" Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - WSiP. Warszawa
 • "Twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu" Szkolenie metodyczne - Akademia Edukacji. Kraków
 • "Edukacja w kosmosie informacji" udział w Ogólnopolskim Kongresie Oświatowym - ODN. Poznań
 • "Rhyme your lines into a limerick - limerykowe rymowanie" Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - ODN. Poznań
 • "Skrzaty w artystycznej krainie" Konferencja naukowa - UAM Poznań
 • "Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i szkole podstawowej. Placówka w XXI wieku - tradycja i nowoczesność" Konferencja naukowa - ODN. Poznań
 • "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza - terapia - maszaż" Szkolenie metodyczne - ProCentrum. Kościan
 • "Gry i zabawy do nauki języka angielskiego - na święta i specjale okazje" Szkolenie metodyczne. Kraków
 • "Gry i zabawy językowe dla dzieci" Warsztaty metodyczne - Poznań
 • "Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej" Warsztaty metodyczne - ODM Mertis. Poznań
 • "Out Of The Box" Konferencja dla nauczycieli języka angielskiego w przedszkolu - Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa
 • "Gry i zabawy językowe dla dzieci z matami Kiddo" Warsztaty metodyczne. Poznań
 • "Songs&Stories" Warsztaty metodyczne. Poznań
 • "Pomysły na zmysły, czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej. Jak edukacja muzyczna wpływa na wszechstronny rozwój dziecka?" Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - PWN. Warszawa
 • "GetCreativeNow" Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III oraz na zajęciach indywidualnych. Poznań
 • "Powiedz to dobrze - dlaczego warto uczyć (się) wymowy języka angielskiego? Konferencja metodyczna - ODN. Poznań
 • "Aktywizacja ruchowa dzieci" - rozwijanie umiejętności motorycznych dziecka" Szkolenie Kids&Sport. Warszawa
 • "Christmas Ideas - Świąteczne piosenki i rymowanki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" Szkolenie metodyczne. Poznań
 • "Jak zanurzyć się z dziećmi w świecie dźwięków i rytmów i sprawić, żeby każde dziecko mogło stać się małym muzykiem i... melomanem" Szkolenie metodyczne. Poznań
 • "Jak wychować mola książkowego?" Konferencja metodyczna - MAC. Poznań
 • "Jak wzmocnić koncentrację uczniów?" Konferencja metodyczna - MAC. Poznań
 • "Teatroterapia" Konferencja metodyczna - MAC. Poznań
 • "Logogłoski - ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące realizacji głosek" Warszaty metodyczne - ODM Metris. Kościan
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

mgr Katarzyna Duszyńska
NAUCZYCIEL

 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu kierunek Pedagogiki - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • "Przgotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia naki czytania w szkole" - Warsztaty metodyczne - Nowa Era. Poznań
 • "W tyglu dziecięcych uczuć - jak towarzyszyć dziecku w poznawaniu siebie" - Konferencja metodyczna - MAC EDUKACJA. Poznań
 • "Aktywne słuchanie muzyki" - Warsztaty metodyczne - EDUZUM. Poznań
 • "Dlaczego niektóre dzieci tak szybko przestają lubić szkołę? Jak możemy to zmienieć?" - Warsztaty metodyczne - Nowa Era. Poznań
 • "Jak przygotować spektakl na wczoraj" - Konferencja metodyczna - MAC EDUKACJA. Leszno
 • "Piosenka i ruch" - Warsztaty metodyczne - EDUZUM. Poznań
 • "Rozwój przez zabawę - świat programowania w edukacji przedszkolnej" - Konferencja metodyczna - MAC EDUKACJA. Poznań
 • "Zmiany w podstawie programowej w edukacji przedszkolnej" - Konferencja metodyczna - MAC EDUKACJA. Śrem
 • "Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie" - Warsztaty metodyczne - Nowa Era. Poznań
 • "Charakteryzacja przedszkolnego aktora" - Konferencja metodyczna - MAC EDUKACJA. Poznań
 • "Kamienie milowe rozwoju dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego w kontekście osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej" - Warsztaty metodyczne - Nowa Era. Poznań
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

mgr Kinga Szulc
NAUCZYCIEL

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Pedagogika - specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Pedagogika - specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Stopien awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy
 • "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii pt. Taneczne Różności i Dzień Mamy" - Warsztaty metodyczne - Studio Tańca Romy Jakubowskiej. Poznań
 • "Muzyka klasyczna tańcem malowana" Warsztaty metodyczne - PSPiA-KLANZA. Poznań
 • "Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu?" - Warsztaty metodyczne - EDU-MUCH. Ciechanów
 • "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii pt. Jesień, Bajki i Święta" - Warsztaty metodyczne - Studio Tańca Romy Jakubowskiej. Poznań
 • "Aktywne słuchanie muzyki" - Warsztaty metodyczne - EDUZUM. Poznań
 • "Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym" - Warsztaty metodyczne - EDU-MUCH. Ciechanów

mgr Daria KaczórNauczyciel języka angielskiego, Rytmiki

 • Stopien awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Pedagogika specjalna. Edukacja elementarna i język angielski
 • Policealne Studium Piosenkarskie im. Czesława Niemena w Poznaniu, aktor scen muzycznych, spec. piosenkarz
 • Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Pedagogika specjalna. Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Collegium Da Vinci, studia podyplomowe: Plastyka, Muzyka, Technika, Wiedza o kulturze
 • Warsztaty szkoleniowe - "Nowatorskie metody realizacji podstawy programowej w przedszkolu i nauczania zintegrowanym" - Instytut Pomocy Profesjonalnej, Poznań
 • Warsztaty szkoleniowe - "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" - Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT, Poznań
 • Warsztaty szkoleniowe - "Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka". - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Szkolenie "Prawa dziecka. Lubię to!" - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
 • Preschool language play. - Macmillan, Poznań
 • Warsztaty szkoleniowe - "Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga". - Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MCH
 • Warsztaty szkoleniowe - "Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę". - Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MCH
 • Warsztaty szkoleniowe - "Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym". - Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MCH
 • Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego - Teach Big
 • Szkolenie metodyczne - "Magiczny świat edukacji przedszkolnej". - Macmillan Education
 • Szkolenie metodyczne - "Once upon a story". - Macmillan Education
 • Szkolenie metodyczne - "Using puppets with really young learners". - Macmillan Education
 • Szkolenie metodyczne - "Jak uczy się mózg i co z tego wynika?". - Macmillan Education

mgr Renata HumskaLogopeda

 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - Studia Podyplomowe w zakresie Logopiedii
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - Studia Magisterskie kierunek: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Terapia Pedagogiczna
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy jako logopeda z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym ( od 2012 r. logopeda w przedszkolu w Radomicku, Górce Duchownej, Lipnie, Drzeczkowie, Kąkolewie...)

mgr Bartosz GóreckiRehabilitant, specjalista gimnastyki korekcyjnej

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - kierunek fizjoterapia
 • KKS Lech Poznań - Fizioterapeuta
 • Masaż Tkanek Głębokich i rozluźnianie mięśniowo- powięziowe z anatomią palpacyjną
 • Przygotowanie motoryczne młodego zawodnika
 • Dry Needling – suche igłowanie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu  - Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Kinesiotaping
 • Techniki relaksacyjne
 • Instruktor aktywności ruchowej - Aerobik
 • Instruktor sportów walki - Karate