Oferta

Przekroczenie progu przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu dziecka rozpoczynającym nowy etap w jego życiu. Dla wielu dzieci oznacza ono pierwsze kontakty z grupą rówieśników, jak również z nieznanymi im dorosłymi, rozstanie z rodziną, innymi słowy, odnalezienie się w nowym środowisku. Dlatego w naszym przedszkolu stworzyliśmy najbardziej sprzyjające warunki, które umożliwiają dzieciom naturalną i bezstresową adaptację, dając tym samym przedszkolakom radość i poczucie bezpieczeństwa, a ich rodzicom spokój oraz zadowolenie.

Naszym priorytetem jest szczęśliwe dziecko, toteż zapewniamy domową i rodzinną atmosferę, co oznacza rozwój w przyjaznym otoczeniu, bogaty program zajęć dydaktyczno-wychowawczych, sympatyczny i wysoko wykwalifikowany personel, małe i aktywne grupy oraz konkurencyjne opłaty.

Ponadto nad wszystkimi dziećmi opiekę sprawować będą, oprócz pedagogów, również rehabilitant, psycholog i logopeda.

Dążymy do integracji metod edukacyjnych wokół zabawy i działań ruchowych, a więc podstawowych form aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.

Oprócz codziennych zajęć, oferujemy wiele atrakcji - teatry, koncerty muzyczne, wycieczki, gale sportu, bale, festyny, imprezy okolicznościowe, a także spotkania z niezwykłymi gośćmi.

Zależy nam aby dzieci:

 • poznały same siebie - swoje mocne i słabe strony
 • były świadome własnych praw
 • potrafiły czerpać radość ze spontanicznej i swobodnej zabawy
 • wykazywały się odwagą i wytrwałością podejmując kolejne wyzwania
 • potrafiły rozróżniać co jest dobre a co złe
 • były zaradne i samodzielne w różnych sytuacjach
 • miały aktywne i twórcze podejścia do zadań, szukały ciekawych rozwiązań
 • były wrażliwe na cudzą krzywdę i miało chęć niesienia pomocy słabszym
 • znały zasady fair play i zdrowej rywalizacji
 • miały szacunek do innych i samego siebie
 • rozwijały i pielęgnowały swoje talenty i umiejętności.
 • potrafiły panować nad swoimi emocjami i rozładowywać je w bezpieczny sposób
 • potrafiły pracować w zespole- aktywnie włączając się w pracę grupy przy jednoczesnym respektowaniu pomysłów innych
 • były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji
 • miały jasność co do zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać

Poprzez szeroki wachlarz oferowanych zajęć dajemy dzieciom możliwość:

 • samorealizacji,
 • pracy z innymi,
 • logicznego myślenia,
 • działania i samodzielności
 • rozwoju sprawności fizycznej i prawidłowej postawy
 • rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego
 • rozwijania zainteresowań i indywidualnych uzdolnień
 • rozwijania kreatywności i wyobraźni
 • osiągnięcia dojrzałości szkolnej

Mamy duże doświadczenie w pracy z dziećmi i wiemy jak złożony jest proces nauczania i wychowywania najmłodszych. Możemy zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dziecko rozwijało się najlepiej, jak to tylko możliwe.