Program nauczania

Dziecko nie musi robić co chce, ale musi chcieć tego co robi.

M. Montessori

W naszym przedszkolu praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z programem wychowania przedszkolnego zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ponadto stymulujemy rozwój dziecka poprzez szereg podstawowych zajęć dodatkowych takich jak:  

Zajęcia sportowe - gry i zabawy ogólnorozwojowe. Proponowane zajęcia sportowe to nie tylko świetna zabawa ale przede wszystkim rozwijanie sprawności psychomotorycznej, która odgrywa bardzo istotną rolę w ogólnym rozwoju dziecka. Wszystkie zabawy ruchowe prowadzone są pod okiem doświadczonych specjalistów/instruktorów z ukierunkowaniem na odpowiednią dyscyplinę. Zajęcia sportowe uczą pewności siebie, kształtują cechy charakteru, jak wytrwałość, odwaga, samodzielność, współdziałanie w zespole, gotowość do udzielania pomocy, a także umiejętność pokonywania trudności i rozwijania kontaktów interpersonalnych. Mają istotny wpływ na zdolność planowania, organizacji i logicznego myślenia, ale również poprzez ćwiczenia aparatu ruchu i ćwiczenia oddechowe, które są ich częścią, rozwijają umiejętności niezbędne w nauce czytania, pisania. Ruch, to aktywność która nie tylko poprawia zdrowie fizyczne, ale także pozwala dobrze poznać siebie oraz swoje otoczenie, dlatego odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju duchowym, emocjonalnym, poznawczym i społecznym dziecka. 

Odpowiedzialnie dobrane oraz systematycznie i prawidłowo prowadzone ćwiczenia z dzieckiem rozwijają i doskonalą motorykę, orientację w przestrzeni, koordynację ruchów, wytrwałość, zdolność koncentracji i szybkość reagowania. Dzięki nim dzieci mają możliwość korzystania z doświadczeń zmysłowych i jednocześnie odkrywania własnych umiejętności. Wprowadzając element relaksacji, zajęcia dostarczają dzieciom przyjemności, radości i uśmiechu
Kierując i uwrażliwiając dzieci na zasady "fair play" podczas zajęć sportowych, kształtujemy stronę moralną dziecka, która w sposób zasadniczy wpływa na stronę estetyczną przyszłego dorosłego człowieka.

Język angielski - zajęcia z języka angielskiego, to wspaniała zabawa. Dzieci bawią się jednocześnie osłuchując się z językiem. Lektor zwraca się do dzieci w języku angielskim jednocześnie pokazując przedmioty o których mówi i wizualizując polecenia, a wszystko to odbywa się podczas fantastycznej zabawy. Dzięki tym zajęciom, nauka języka w późniejszych etapach przychodzi dzieciom dużo łatwiej

Rytmika - to zajęcia umuzykalniające, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu. W zabawach muzycznych dzieci uczą się reagować na bodźce, którymi są sygnały muzyczne, zmiany tempa, głośności i wysokości dźwięków, odtwarzają melodię i rytm za pośrednictwem głosu, klaskania, tupania, a także uczą się gry na prostych instrumentach perkusyjnych.

Zajęcia literackie z elementami bajkoterapii - głównym celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci oraz kształtowanie nawyków stałego obcowania z książką, która sprzyja rozwiązaniu twórczych postaw młodego człowieka; która jest skarbnicą nowych, niezwykłych światów, będących dla dziecka inspiracją zabaw, wzbogacaniem słownictwa, rozwijaniem wyobraźni, aktywizowaniem myślenia budowaniem systemu wartości, kształtowaniem wrażliwości emocjonalnej oraz ćwiczeniem pamięci i uwagi, Na zajęciach literackich nasze przedszkolaki poznają historię książki, jej budowę oraz terminy z książką związane „Ośle uszy”, czy „Mól książkowy”. Bawią się w teatr i aktorów, wiedzą co to kurtyna, widownia, garderoba itp. Znają znaczenia synonimów, antonimów, poznają onomatopeje. Układają rymy, piszą krótkie wierszyki a także tworzą inne zakończenia znanych bajek, jak również piszą swoje opowiadania, z których to powstaje ich własna książka.  Na zajęciach literackich zwracamy również szczególną uwagę na prawidłową wymowę, intonację ,ton głosu, oraz  wyrażanie emocji poprzez mimikę i gesty.
Pragniemy poprzez zajęcia literackie zatopić dzieci w kartach książek, pokazać im moc słowa i sprawić, by na ich skrzydłach mierzyły się z codziennością.

Zajęcia plastyczne z arteterapią - głównym celem zajęć jest rozbudzenie wrażliwości artystycznej dzieci, kształtowanie zdolności manualnych i umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi oraz stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania. Podczas zajęć wykorzystywane są różne formy tworzenia, rozwijają elementy abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, wspaniale ćwiczą ręce, przygotowując je do nauki pisania, w dzieciach rozwijają wyobraźnię i duszę artysty. Poprzez różność wykorzystywanych form poddają dzieciom wiele pomysłów na spędzanie czasu rozwijają inwencję i uczą kreatywności.

Taniec z elementami muzykoterapii - zajęcia taneczne w naszym przedszkolu mają na celu w szczególności rozwój psychoruchowy dziecka, poprzez różnorodne ćwiczenia, wachlarz zabaw muzyczno-ruchowych oraz układy taneczne do muzyki, które bawią i uczą w atmosferze radości i życzliwości. Taniec kształtuje prawidłową sylwetkę, uczy i doskonali precyzję i estetykę ruchów, rozwija koordynację wzrokowo - ruchową oraz świadomość własnego ciała. Rozwija poczucie rytmu, spostrzegawczość i orientację w przestrzeni. Wyrabia także wrażliwość na muzykę, kształtuje wyobraźnię oraz pamięć ruchową, Taniec poprzez muzykę pomaga bardzo wcześnie wspierać i stymulować zmysły dzieci, a przez to rozwijać ich wrodzone talenty. Dzięki słyszanym utworom muzycznym dziecko uczy się spostrzegać elementy muzyczne takie jak: melodia, rytm, tempo, nastrój itp., co jest podstawą do dalszego kształcenia muzycznego, a także rozwijania wrażliwości muzycznej.
Wiele radości dostarczają dzieciom zabawy  taneczne do specjalnie dobranej muzyki spośród aktualnych utworów z list przebojów, klasyki rocka, popu i disco oraz muzyki poważnej (Vivaldi,  Bach, Mozart, Beethoven, Chopin,  Strauss , Czajkowski...).

Metody stosowane na zajęciach podnoszą efektywność nauczania, sprawiając, że dziecko przyswaja wiedzę i umiejętności zgodnie ze swoimi naturalnymi potrzebami. Program zajęć tanecznych w naszym przedszkolu obejmuje m.in. takie tańce jak:

 • Elementy tańca ludowego: / Polka, Chodzony, Polonez, Trojak, Zbójnicki, Krakowiak, Koziorajka /
 • Elementy tańca towarzyskiego: / Walc, Cha-cha, Rock and roll, Twist, Woogie-boogie /
 • Elementy tańca nowoczesnego: / Hip-hop, Disco dance, Funky, Afro Dance, Zumba /

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. Jest to nauka skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych, a następnie globalnych oraz rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych, a także nauka prawidłowego oddychania w czasie wykonywania ćwiczeń w celu zwiększenia pojemności życiowej płuc oraz wydolności i sprawności narządu oddychania, wdrażanie do rekreacji ruchowej, uwzględniając elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń.

Zajęcia wokalne - śpiew jest nie tylko formą muzycznego wyrazu ludzkich emocji, lecz także przynosi wielkie korzyści - szczególnie dla rozwoju dziecka, pozwalając mu na ekspresję swojego JA. 

Dziecięce śpiewanie i muzykowanie ma wiele zalet:

 • usprawnia funkcje oddechową, fonacyjną, artykulacyjną - uczy poprawnego oddechu, dykcji, emisji głosu,
 • wspiera rozwój mowy, poczucie rytmu, muzykalność oraz pamięć (w tym także muzyczną),
 • wspiera rozwój społeczny i emocjonalny, uczy pracę w zespole i grupie oraz nawiązywanie kontaktu,
 • rozwija percepcję słuchową i kształci słuch fizyczny (muzyczny i fonematyczny)
 • doskonali koncentrację i spostrzegawczość,
 • zwraca uwagę dziecka na wszystkie elementy dzieła muzycznego, które są wspólne także dla mowy: melodia, rytm, tempo, dynamika, artykulacja, brzmienie, kolorystyka, akcenty, frazowanie,
 • wspiera funkcję odtwórczą i twórczą, rozwija wyobraźnię i kreatywność,
 • kształtuje prawidłowe postawy, nawyki i indywidualne preferencje
 • rozwija koordynację słuchowo - ruchowo - wzrokową oraz usprawnia motorykę.

Zajęcia wokalne polegają na nauce piosenek dla najmłodszych, wykonywaniu ćwiczeń kształtujących narząd głosu z elementami emisyjnymi (np. prawidłowa postawa, prawidłowe wydobywanie dźwięku, wrażliwość na dźwięki, artykulacja, oddech) i aktorskimi oraz wspólnym muzykowaniu, a przede wszystkim dobrej zabawie.

Metoda Marii Montessori - „Pomóż mi zrobić to samemu” to główne hasło pedagogiki montessoriańskiej. 

System M. Montessori (zwany też metodą Montessori) jest bezpośrednio skierowana na dziecko wraz z jego potrzebami, na jego spontaniczność, aktywność, samostanowienie oraz dążenie do niezależności od dorosłych. Metoda ta daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Celem metody jest rozwijanie indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania. Więcej o metodzie

Pedagogika zabawy wg Klanzy - zabawy z wykorzystaniem muzyki, tańca, śpiewu, gestu, ułatwiające wzajemne poznanie i integrujące grupę, ćwiczące współdziałanie, wprowadzające odprężenie i relaks, rozwijające wyobraźnię oraz ćwiczące zręczność i sprawność manualną.

Jednakże najważniejsza dla naszych przedszkolaków jest spontaniczna, dowolna zabawa, dlatego tak układamy program, aby nie przeciążać dzieci.