Dzień teatru

We współczesnym świecie, w dobie telewizji, Internetu i gier komputerowych coraz mniej ludzi szanuje i docenia wartość sztuki teatralnej.

Wielu uważa teatr za przestarzały i nie odpowiadający dzisiejszemu stopniowi rozwoju sztuki audiowizualnej.

My twierdzimy, że żywa gra aktorska potrzebna jest człowiekowi jeszcze bardziej właśnie dziś, w dobie przemocy, pośpiechu i konsumpcjonizmu, gdzie często ludzie zamiast zabrać dziecko do teatru, jadą z nim do restauracji Mc Donalds, a zamiast muzeów zwiedzają supermarkety.

Dlatego w każdym miesiącu organizujemy dla naszych przedszkolaków Dzień Teatru.

Dzieci od najmłodszych lat uczestniczą w życiu kulturalnym, dowiadują się, że w teatrze odnaleźć można wiele pozytywnych wzorów zachowania rozwijają myślenie, wyostrzają proces spostrzegania i uwagi oraz wzbogacają ogólnie pojętą kulturę umysłową i moralną.

Sztuki teatralne które wystawiane są w naszym przedszkolu skupiają się właśnie na prezentowaniu pozytywnych wzorców i dróg postępowania, pokazują, że dobro zawsze wygrywa ze złem, wzbogacają wiedzą o człowieku i świecie, w którym funkcjonuje. Każdy spektakl niesie jakieś przesłanie i morał.

Mamy głębokie przekonanie, że każde dobre i twórcze przeżycie pozostaje w człowieku na zawsze - staje się punktem zaczepienia, oparcia w przyszłości.

Poprzez uczestnictwo w "wysokiej kulturze" nasze dzieci wiele się o niej dowiadują. Chodzi tu przede wszystkim o wychowanie, dobre maniery i kulturę osobistą.

Ważne jest choćby uwrażliwienie na dobranie i utrzymanie odpowiedniego stroju i zachowania w czasie wystawiania sztuki.

Nasze dzieci wiedzą, że w czasie spektaklu pod żadnym pozorem nie wolno jeść, pić, używać telefonów komórkowych lub w jakikolwiek inny sposób przeszkadzać innym widzom. Uwagę skupiamy również na sztuce i wysiłku aktorów, włożonym w jej stworzenie, przez co uczymy szacunku do pracy swojej , jak i innych ludzi.

Nasze przedszkolaki same również zamieniają się w „aktorów wielkiej sceny”.

Przynajmniej raz w roku wystawiają autorski spektakl dla swoich najbliższych.

Samodzielna praca twórcza stanowi dla najmłodszych znakomitą okazję do poszerzania zainteresowań, wzmacniania kreatywności, pewności siebie, a także koordynacji ruchowej i manualnej.

Rozwija ona takie dyspozycje psychiczne jak: wrażliwość emocjonalną, estetyczną, moralną, a małym aktorom daje dużo radości, satysfakcji i powodów do dumy.

Różne formy sztuki scenicznej, czyli nasze teatrzyki.